Source – DestinationRouteDeparture TimeType Of Service
Rajkot-Morbi 06:45Intercity
Rajkot-Morbi 07:15Intercity
Rajkot-Morbi 05:45 
Rajkot-Morbi 07:00Intercity
Rajkot-Navlakhi 05:30 
Rajkot-Morbi 07:30Intercity
Rajkot-Morbi 07:35Intercity
Rajkot-Morbi 07:45Intercity
Rajkot-Morbi 08:00 
Rajkot-Morbi 08:15 
Rajkot-Morbi 07:15Intercity
Rajkot-Morbi 08:30Intercity
Rajkot-Morbi 08:45Intercity
Rajkot-Morbi 09:00Intercity
Rajkot-Morbi 09:15Intercity
Rajkot-Morbi 09:30 
Rajkot-Morbi 10:00 
Rajkot-Morbi 09:30Intercity
Rajkot-Morbi 09:45 
Rajkot-Morbi 09:45Intercity
Rajkot-Morbi 10:10Intercity
Rajkot-Morbi 10:30 
Rajkot-Morbi 10:45Intercity
Rajkot-Morbi 11:00Intercity
Rajkot-Morbi 11:05Intercity
Rajkot-Morbi 11:05Intercity
Rajkot-Morbi 11:15Intercity
Rajkot-Morbi 12:00Intercity
Rajkot-Morbi 12:15Intercity
Rajkot-Morbi 12:45Intercity
Rajkot-Morbi 12:45 
Rajkot-Morbi 13:15Intercity
Rajkot-Morbi 13:15Intercity
Rajkot-Morbi 13:30 
Rajkot-Morbi 14:00Inter
Rajkot-Morbi 14:00 
Rajkot-Morbi 14:30Inter
Rajkot-Morbi 14:45Intercity
Rajkot-Morbi 15:15Intercity
Rajkot-Morbi 15:30Intercity
Rajkot-Morbi 15:30 
Rajkot-Morbi 15:40Intercity
Rajkot-Morbi 15:45Intercity
Rajkot-Morbi 16:00 
Rajkot-Morbi 16:30Intercity
Rajkot-Morbi 16:45Intercity
Rajkot-Morbi 17:00Intercity
Rajkot-Morbi 17:30Intercity
Rajkot-Morbi 18:00Intercity
Rajkot-Morbi 18:30Intercity
Rajkot-Morbi 19:30 
Rajkot-Morbi 19:30Intercity
Rajkot-Morbi 20:00 
Rajkot-Morbi 20:30 
Rajkot-Morbi 21:30Inter
Rajkot-Morbi 21:40Inter
Rajkot-Morbi 21:45 
Rajkot-Morbi 22:30 
Kodinar-Bhuj 00:05Slepper
Mahuva-Bhuj 00:15 
Bantva-Narayan Sarovar 00:30 
Div-JakhoBandar 01:15 
Veraval-Bhuj 01:30 
Bhavnagar-Matanamadh 02:15Slepper
Rajkot-Mandvi 04:45Slepper
Rajkot-Mudra 05:30 
Rajkot-Mudra 05:30 
Gondal-Bhuj 06:00 
Sarangpur-Bhuj 06:30 
Gondal-Bhuj 06:40 
Rajkot-Nakhatrana 07:15 
Rajkot-Na.Sarovar 08:00 
Jasdan-Bhuj 08:30 
jamnagar-Naliya 09:00 
Somnath- Mudra 10:00 
Savarkundla-Bhuj 10:00 
Bhavnagar-Bhuj 10:20 
Bhavnagar-Bhuj 11:15 
Dhoraji-Morbi-Radhanpur 11:30 
Rajkot-Bhuj 11:30 
Wakaner-Naliya 12:00 
Porbandar-Bhuj 12:15 
Keshod-Bhuj 13:15 
Mahuva-Anjar 13:30 
Bantva-Anjar 14:15 
Amreli-Bhuj 14:30 
Veraval-Bhuj 15:00 
Rajkot-Mandvi 15:45 
Somnath- Mudra 16:15 
Mahuva-Jetpur 16:15 
Porbandar-Bhuj 16:25 
Bhavnagar-jetpur 16:45 
Bantva-Morbi-Halvad 17:30 
Veraval-Mandvi 17:30 
Palitana-Bhuj 17:45 
Rajkot-Morbi 18:00 
Porbandar-Morbi 18:30 
Somnath-Nakhatrana 18:50 
Bhavnagar-Morbi-Rapar 19:00 
Mangrol-Matanamadh 20:00 
Savarkundla-Bhuj 21:00 
Taraja-Bhuj 21:30 
Junagadh-Bhuj 21:35 
Bhavnagar-Bhuj 22:15 
Jamnagar-Mandvi 22:15 
Somnath-Bhuj 22:30 
Somnath- Mudra 22:30 
Rajkot-Mandvi 22:45 
Junagadh-jakhobandar 23:15 
Amreli-Bhuj 23:30 
Rajkot-kagdadi 05:30 
Rajkot-Mitana 07:35 
Rajkot-Haripar-Morbi 08:50 
Virpur-Rapar 09:10 
Rajkot-Morbi-Bhavpar 09:15 
Rajkot-Morbi-Sajanpar 09:30 
Rajkot-Morbi-Ramnagar 09:15 
Rajkot-Morbi-Chamannagar 09:45 
Rajkot-Mariya 10:15 
Rajkot-Sultanpur 10:25 
Rajkot-Morbi-Pratapgadh 10:45 
Rajkot-Tankara 12:30 
Rajkot-kagdadi 13:00 
Rajkot-Ajitgadh 15:00 
Rajkot-Mariya 16:30 
Rajkot-Haripar 17:00 
Rajkot-Nakhatrana 16:30 
Rajkot-Ramnagar 17:00 
Rajkot-Morbi-Bhavpar 17:15 
Rajkot-Chamanpar 17:30 
Rajkot-Bhavpar 17:45 
Ganggardi-Wankaner 05:00 
Bagdana-Wankaner 09:45 
Jamnagar-Wankaner 10:00 
Div-Wankaner 12:00 
Rajkot-Wankaner-Dhargdhara 06:00 
Rajkot-Wankaner 06:30 
Rajkot-Wankaner 06:45 
Rajkot-Wankaner 07:15 
Rajkot-Wankaner 08:00 
Rajkot-Wankaner 08:10 
Rajkot-Wankaner 08:30 
Rajkot-Wankaner 08:45 
Rajkot-Wankaner-Matel 09:00 
Rajkot-Wankaner 09:15 
Rajkot-Wankaner 09:30 
Rajkot-Wankaner 09:45Intercity
Rajkot-Wankaner-Harwad 10:00 
Rajkot-Wankaner 10:15 
Rajkot-Wankaner 10:35 
Rajkot-Wankaner 10:45 
Rajkot-Wankaner 11:15 
Rajkot-Wankaner 11:30 
Rajkot-Wankaner 12:00 
Rajkot-Wankaner-Drangdhar 13:00 
Rajkot-Wankaner 13:25 
Rajkot-Wankaner 13:45 
Rajkot-Wankaner 14:00 
Rajkot-Wankaner 14:30 
Rajkot-Wankaner 15:00 
Rajkot-Wankaner 15:15 
Rajkot-Wankaner 15:25 
Rajkot-Wankaner 16:00 
Rajkot-Wankaner 17:00 
Rajkot-Wankaner 17:30 
Rajkot-Wankaner 17:45 
Savarkundla-Wankaner 17:45 
Savarkundla-Wankaner 18:05 
Rajkot-Wankaner 18:15 
Rajkot-Wankaner-Kotda 18:15 
Rajkot-Wankaner 18:30 
Rajkot-Wankaner 18:30Intercity
Rajkot-Wankaner 18:45 
Rajkot-Wankaner 19:00 
Rajkot-Wankaner 19:10Intercity
Rajkot-Wankaner 19:10Intercity
Rajkot-Wankaner 19:15 
Rajkot-Wankaner-Harwad 19:30 
Rajkot-Wankaner 19:45Intercity
Rajkot-Wankaner 20:00Intercity
Rajkot-Wankaner 20:30 
Rajkot-Wankaner 20:45Intercity
Rajkot-Wankaner 21:00 
Rajkot-Wankaner 21:00Intercity
Rajkot-Wankaner 21:30Intercity
Rajkot-Wankaner-Matel 21:30 
Rajkot-Wankaner 22:15Intercity
Rajkot-Wankaner 22:30 
Rajkot-Matel 07:45 
Rajkot-Kherdi 09:15 
Rajkot-Kherdi 09:15 
Rajkot-Abhagipipariya 12:15 
Rajkot-Kherdi-Bedla 12:30 
Rajkot-Drangdhar 12:45 
Junagadh-Matel 16:30 
Rajkot-Abhagipipariya 17:30 
Rajkot-Matel 17:45 
Junagadh-Matel 18:15 
Rajkot-Bedla 18:40 
Rajkot-Drangdhar 19:45 
Rajkot-Drangdhar 20:00 
dahod-Kalavad-Jamnagar 02:35 
Doumka-Dhorl 02:35 
dahod-Kalavad-Ranuja 03:00 
Chotaudaipur-Kalavad 03:00